Giao dịch bóng đá Betfair: Tổng quan về các phương pháp chính